Finnish-Canadian Business Club

FCBC:n puheenjohtajan tervehdys

Hyvät jäsenet ja FCBC:n toiminnasta kiinnostuneet,

Tervetuloa The Finnish-Canadian Business Clubin sivustolle.

FCBC sääntöjen mukaan pyrkii edistämään Suomen ja Kanadan välisiä kaupallisia suhteita. FCBC:n jäseninä on suomalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita Kanadan markkinoista tai joilla on toimintaa Kanadassa, sekä kanadalaisia yrityksiä, joilla on toimintaa Suomessa. FCBC:ssä  on myös henkilöjäseniä.

FCBC järjestää vuosittain kokouksia, joissa käsitellään Suomen ja Kanadan välisiä kaupallisia suhteita, pidetään esitelmiä  liiketoiminnasta tai Kanadaan muuten liittyvistä ajankohtaisista kaupallisista aiheista  ja tutustutaan yritysten toimintaan. Esitelmiä pitävät suomalaisten yritysten ja valtiohallinnon jne. edustajat. FCBC järjestää myös tilaisuuksia, jotka liittyvät kanadalaisten  yritysten tai julkisen hallinnon edustajien Suomen-vierailuihin, ja tarjoaa näin jäsenilleen erinomaiset verkottumismahdollisuudet ja lisäinformaatiota Kanadasta.

FCBC,  Kanadan Suomen suurlähetystö ja Suomi-Kanada Seura  tekevät läheistä yhteistyötä  suomalaisten yritysten Kanada-tietouden lisäämiseksi. FCBC pitää yhteyttä myös FinnCham-verkostoon kuuluviin ja Kanadassa toimiviin Chambre de Commerce Finlande Canadaan (Montreal),  Canada Finland Chamber of Commerceen (Toronto) ja The Finnish Canadian Chamber of Commerce of Western Canada (Burnaby) sekä Suomessa toimivaan The British and Commonwealth Chamber of Commerce in Finlandiin.

FCBC:n ja Keskuskauppakamarin välillä on sopimus sihteeri- ja hallintopalveluiden hoidosta. Keskuskauppakamari edistää omalta osaltaan yritysten kansainvälistymistä ja kauppayhdistysten välistä yhteistyötä.

FCBC tarjoaa  yrityksille, jotka haluavat menestyä Kanadan tai Suomen markkinoilla, erinomaisen mahdollisuuden verkottua, tutustua maiden talouselämään ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Mikäli yritys kohtaa esteitä  näillä markkinoilla, antaa kauppayhdistys yrityksille kanavan vaikuttaa esteiden poistamiseksi.  Jäsenten väliset keskustelut, eriaiheiset esitelmät ja vierailut lisäävät yritysten markkinatietoa ja antavat yrityksille mahdollisuuden esitellä toimintaansa.

FCBC toivottaa yritykset tervetulleiksi  osallistumaan kauppayhdistyksen toimintaan. Kauppayhdistyksen vahvuus ovat sen jäsenet, jotka yhdessä toimivat liiketoiminnan edistämiseksi ja esteiden poistamiseksi Kanadan ja Suomen markkinoilla. Kanada ja Suomi tarjoavat monia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Nämä mahdollisuudet on hyvä tarkistaa.

FBCB:n jäsenmaksu vuonna 2019 on yrityksiltä 200 euroa ja henkilöjäseniltä 50 euroa.

Kristina Sweet
FCBC:n puheenjohtaja
Logo