Suomalais-Latinalaisamerikkalainen kauppayhdistys ry:n tarkoituksena on toimia Suomen ja Latinalaisen Amerikan välisen kaupallisen, teknisen ja näihin liittyvän yhteistyön yleisten edellytysten kehittämiseksi.

Vuoden 2020 päätoimintamuodot ovat seuraavat:

1. Järjestetään verkostoitumistilaisuuksia, seminaareja ja muita tilaisuuksia, joihin kutsutaan vierailijoita esitelmöimään jäsenkuntaa kiinnostavista aiheista.

2. Ylläpidetään suhteita Latinalaisen Amerikan maiden lähetystöihin, Team Finland -toimijoihin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:hon, Business Finlandiin, Iberialais-amerikkalaiseen säätiöön sekä Latinalaisen Amerikan tutkimukseen keskittyviin laitoksiin.

3. Informoidaan jäseniä Latinalaisessa Amerikassa pidettävistä messutapahtumista sekä ministeri- ja muista vierailuista kauppayhdistyksen piiriin kuuluviin maihin ja niistä Suomeen sekä järjestetään mahdollisuuksien mukaan tapaamisia näiden vierailujen yhteydessä.

4. Avustetaan tapauskohtaisesti kassatilanteen salliessa suomalaisia opiskelijoita Latinalaisen Amerikan talouselämään suuntautuvissa tutkimuksissa ja järjestetään jäsenistölle mahdollisuus saada tulokset käyttöönsä.

5. Kauppayhdistys järjestää omia sekä yhteistyössä Keskuskauppakamarin, WTC Helsingin, Business Finlandin ja muiden kauppayhdistysten kanssa muita tapahtumia, joihin haetaan tarvittaessa vienninedistämisen tukea.

6. Toteutetaan muita toimintoja kauppayhdistyksen taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

7. Yhdistyksen tiedonvälitys pääasiassa sähköistä; e-mailin ja www.kauppayhdistys.fi – sivujen kautta tapahtuvaa