Arvoisa suomalainen Kiina – kumppani,

Viime vuosina Kiinan merkitys Suomen kauppa- ja investointikumppanina on merkittävästi kasvanut. Samalla erilaisten Kiina-toimijoiden ja hankkeiden määrä on lisääntynyt, mutta mitä yritykset odottavat näiltä hankkeilta ja toimijoilta? Jäsenyritysten toiveesta Suomi – Kiina kauppayhdistys yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa on toteuttanut Kiina – selvityksen Suomessa, jossa arvioidaan, millaista Kiina-osaamista ja verkostoja Suomesta löytyy ja miten ne tällä hetkellä palvelet erityisesti yritysten tarpeita ja ennen kaikkea miten Suomi-Kiina kauppayhdistyksen toimintaa halutaan  kehittää.

Kutsumme kauppayhdistyksen jäsenyritykset ja sidosryhmät yhteiseen avoimeen tilaisuuteen, jossa perehdytään selvityksessä esiin nousseisiin aiheisiin, keskustellaan nykyisestä Kiina-osaamisesta Suomessa ja sen mahdollisesta kehittämisestä, ja käydä läpi Kiina-tilannekatsaus eri toimijoiden näkökulmasta.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen. Kutsun saa laittaa eteenpäin omassa organisaatiossanne relevanteille Kiina- kumppaneille.

 

AIKA: Keskiviikko 2.9.2020 klo 15.30 – 17.00
PAIKKA: Webinaari linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille

 

OHJELMA:

15.30 Tilaisuus alkaa

15.40 Tervetuloa, Päivi Leiwo, Suomi – Kiina kauppayhdistys

15.45 Kiina – selvitys, Päivi Leiwo ja selvityksen toteuttaja Ville Vuorensola

16.00 Keskustelu

Moderoija Päivi Leiwo, puheenjohtaja, Suomi – Kiina kauppayhdistys

Osallistujat:
Piritta Asunmaa, Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkö, Ulkoministeriö
Hanna Laurén, johtaja, Kauppapolitiikka, Elinkeinoelämän keskusliitto
Riikka Nuutilainen, vanhempi ekonomisti, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)
Mikko Puustinen, neuvonantaja, Työ- ja elinkeinoministeriö
Jyrki Kallio, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen Instituutti
Risto Vuohelainen, COO, Business Finland
Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari

17.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen ilmoittautuminen 28.8.2020 mennessä tästä.

TERVETULOA!

 

Yhteistyöterveisin,
Suomi – Kiina kauppayhdistys ja Keskuskauppakamari

Lisätietoja: jenni.isola ( a ) chamber.fi