Suomalais-Intialainen kauppayhdistys – Finnish-Indian Trade Association

Palace Dungarpur - JPEG

Suomalais Intialaisen kauppayhdistyksen tehtävänä on kehittää Suomen ja Intian välisiä suhteita kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan aloilla. Tarkoituksen toteuttamiseksi kauppayhdistys pyrkii edistämään kauppavaihtoa maiden välillä eri toimintamuodoin kuten

–    järjestämällä esitelmätilaisuuksia ajankohtaisista Suomen ja Intian välistä kauppaa ja muuta liiketoimintaa koskevista kysymyksistä, yleensä 3-5 kertaa vuodessa,
–    lähettämällä jäsentiedotteita Intiaa käsittävistä ajankohtaisista aiheista ja
–    kehittämällä ja ylläpitämällä kontakteja Intian viranomaisiin sekä yrityskenttään.

Kauppayhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on toimia Suomessa Intian asioiden verkostoitumisen primus motorina saattamalla yhteen mahdollisimman monet Suomen ja Intian välistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja yksityishenkilöt. Juuri kauppayhdistyksen rooli tietojen välittäjänä toimii parhaiten jäsenistön yhteiseksi eduksi. Kauppayhdistyksessä on nykyisin n. 60 jäsentä.

Kauppayhdistys toimii Keskuskauppakamarin tiloissa Helsingissä. Kauppayhdistyksen jäsenmaksu v. 2017 on 170,- euroa.

Lisätietoja kauppayhdistyksen toiminnasta: hanna-leena.harma(at)chamber.fi

Jukka Nuortio
puheenjohtaja