Eesti Rahvuskultuuri Fond määrab igal aastal eesti üliõpilastele stipendiume 138 allfondist, millest üks on Soome-Eesti Kaubandusühingu fond. Toetuse maksimaalne summa 2021. aastal on 5830 eurot.

Stipendium on mõeldud majanduserialasid õppivatele eesti tudengitele haridustee jätkamiseks Soomes ja / või Tallinna-Helsingi kui kaksiklinna-alaseks uurimistööks.

Lisateave toetuse ja selle taotlemise kohta:

http://www.erkf.ee/allfondid/soome-eesti-kaubandusuhingu-fond ja

http://www.erkf.ee/taotlejale

Kandideerimisperiood on 01.09-15.10.2021

2020. aastal pälvisid Soome-Eesti kaubandusühingu stipendiumi EBSi Helsingi-filiaali tudeng Amanda Wikström ja Laurea Rakenduskõrgkoolis õppiv Karl-Marcus Nilp.

Soome-Eesti kaubandusühingu eesmärk on Soome ja Eesti kaubandus- ning majandussuhete süvendamine. Kaubandusühing pakub oma liikmetele võimalust saada aja- ja asjakohast teavet Eesti majanduse kohta ning korraldab oma liikmetele päevakajalistel teemadel üritusi, millel esinevad erinevate valdkondade eksperdid. SEKY ry ulatuslik kontaktvõrgustik annab Soome ja Eesti ärimaailmas tegutsevatele ühinguliikmetele hea võimaluse saada nii ajakohast teavet kui leida uusi kontakte.

Lisateave: Anne Hatanpää, Soome-Eesti Kaubandusühingu peasekretär, anne.hatanpaa@chamber.fi