Vuosikertomus

SUOMALAIS-TURKKILAISEN KAUPPAYHDISTYKSEN RY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTA
Vuosi 2015 oli yhdistyksen 52. toimintavuosi.

Vuosikokous
Kauppayhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3.2015 WTC Helsingin tiloissa Helsingissä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen Turkin Suomen suurlähettiläs Adnan Başağa piti esitelmän Turkin ajankohtaisista asioista.

Muut tapahtumat  
24. helmikuuta kauppayhdistys yhteistyössä Suomen Turkin suurlähetystön, Helsingin seudun kauppakamarin ja Enterprise Europe Networkin kanssa järjesti Turkin markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia käsittelevän seminaarin Eurooppasalissa Helsingissä. Seminaarissa puhuivat:
-Nina Vaskunlahti, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö Turkissa
-Heli Simola, vanhempi ekonomisti, siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT, Suomen Pankki
-Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja, Componenta Oyj.
Kauppayhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kuusala toimi tilaisuuden puheenjohtajana.

27. elokuuta järjestettiin verkostoitumistilaisuus Keskuskauppakamarin tiloissa. Tilaisuuden puhujavieraat olivat suurlähettiläs Nina Vaskunlahti sekä kunniapääkonsuli Jeff Hakko (Istanbul).

Kauppayhdistyksen jäsenille lähetettiin toimintavuoden kuluessa Suomen ja Turkin väliseen kauppaan liittyvää materiaalia sekä tilaisuuksien kutsuja sähköpostilla ja/tai postitse.

JÄSENET
Vuoden lopussa kauppayhdistyksessä oli 24 yritys- ja yhteisöjäsentä (23 yritys- ja yhteisöjäsentä vuoden 2014 lopussa) ja 6 henkilöjäsentä (7 henkilöjäsentä vuoden 2014 lopussa).

TALOUS
Vuonna 2015 kauppayhdistyksen jäsenmaksu oli 190,- euroa yritysjäseniltä ja 35,- euroa henkilöjäseniltä.
Jäsenmaksutulot toimintavuonna olivat 4 200,- euroa.
Tilikauden ylijäämä oli 921,28 euroa.

YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA
Yhdistyksen johtokunta kokoontui yhden kerran kertomusvuoden aikana: 18.2.2015.

Johtokunnan kokoonpano oli:
Puheenjohtaja
Jukka Kuusala, Handelsbanken Suomi
Muut jäsenet
Ilmi Aho, FINNFUND
Nina Hälli, Merivaara Oy
Esa Kaunistola, Microsoft Mobile Oy
Anne Lagus, Stora Enso Oyj
Mira Yavuz, henkilöjäsen.

TOIMINNANTARKASTAJAT
Toiminnantarkastajana toimi Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari ja Päivi Vatanen, Danske Bank Oyj sekä varatoiminnantarkastajina Pentti Flink ja Antti Jokinen, Detano Trading Oy Ab.

SIHTEERISTÖ
Keskuskauppakamari on hoitanut kauppayhdistyksen sihteeristön.
Yhdistyksen sihteerinä toimi asiantuntija Hanna-Leena Harma, Keskuskauppakamari.

Yhteystiedot
Suomalais-Turkkilainen kauppayhdistys ry
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000, 00101 Helsinki
e-mail: hanna-leena.harma@chamber.fi
Puh. 09-4242 6228

Helsingissä, maaliskuussa 2016
JOHTOKUNTA