Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2015 – yhdistyksen 42. toimintavuosi

Kauppayhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen vuonna 2016 muodostivat:
Puheenjohtaja  
Martti Haario
Varapuheenjohtaja
Mika Halttunen, Halton Group Oy Ltd
Muut jäsenet
Petri Aho, Nordea Pankki Suomi Oyj
Sampo Antti, Corenso United Oy Ab
Teppo Itälä, Finntrepo Oy
Seppo Keränen, Finpro Oy
Päivi Käri-Zein
Tuomo Nuottimäki, Glaston Corporation
Tytti Sirola, Bluet Oy Ltd
Ilkka Teivonen, Temet Oy
Jari-Pekka Teräväinen, Planmeca Oy
Markus Tuukkanen, Finnish Water Forum

Yhdistyksen sihteerinä toimi Hanna-Leena Harma, Keskuskauppakamari.

Kauppayhdistyksen jäsenistö

Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 67, joista yritys- ja yhteisöjäseniä 41 ja henkilöjäseniä 26.

Hallituksen kokoukset

Suomalais-Arabialaisen kauppayhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa.

Kauppayhdistyksen toiminta 2016
Vuosikokous
Kauppayhdistyksen vuosikokous järjestettiin 14. kesäkuuta WTC Helsingissä. Vuosikokouksen jälkeen järjestettiin esitelmätilaisuus, jonka puhujavieras oli seikkailujuoksija Jukka Viljanen. Viljanen kertoi syksyllä 2016 Rubʿ al-Khalin (Empty Quarter) hiekka-aavikolle Arabian niemimaalla suuntautuvasta juoksu-projektista.

Muut kauppayhdistyksen jäsentilaisuudet
9. maaliskuuta järjestettiin esitelmätilaisuus ”Morocco economic outlook”. Tilaisuudessa puhuivat Suomen suurlähettiläs Rabatissa Anne Vasara sekä Marokon suurlähettiläs Helsingissä Mohammed Ariad.

6. huhtikuuta järjestettiin keskustelutilaisuus egyptiläisten teollisuusyritysten liiton, Federation of Egyptian Industries (FEI), johdon Suomen vierailun yhteydessä. FEI:n delegaatiossa oli mm. FEI:n puheenjohtaja Mohamed el Sewedi, varapj Tarek Tawfik ja Omar Mohanna sekä yritysedustajia.
Suurlähettiläs Tuula Yrjölä osallistui tilaisuuteen.

Perinteinen suurlähettilästapaaminen järjestettiin 25. elokuuta Kansallissalissa Helsingissä. Tilaisuuden puhujavieras oli Alaa Ezz, Secretary General, Federation of Egyptian Chambers of Commerce “FEDCOC” ja Secretary General, Confederation of Egyptian European Business Associations “CEEBA”.

Muu toiminta
Kauppayhdistyksen puheenjohtaja Martti Haario osallistui kauppayhdistyksen ja Keskuskauppakamarin edustajana osastopäällikkö Jarno Syrjälän, Ulkoministeriö, johtamalle matkalle Egyptiin 9.-12.5. Toukokuun matkalle osallistui instituutioiden edustajia ja sen tarkoituksena oli valmistella toukokuista Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan vienninedistämismatkaa.

Kauppayhdistyksen jäsenille välitettiin toimintavuoden aikana tietoa useista muiden toimijoiden (mm. Ulkopoliittinen instituutti, Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Helsingin seudun kauppakamari) järjestämistä tilaisuuksista. Kauppayhdistyksen jäsenille lähetettiin toimintavuoden kuluessa Suomen ja Lähi-idän maiden väliseen kauppaan liittyvää materiaalia sähköpostilla.

Hallituksen jäsenet ovat tavanneet Suomen ja Arabimaiden suurlähettiläitä sekä Ulkoasiainministeriön edustajia tiiviisti edellisvuosien tapaan.

Suomalais-Arabialaisen kauppayhdistyksen www-sivut osoitteessa www.kauppayhdistys.fi toimivat yhtenä tukipilarina yhdistyksen tiedotuksessa.

Kauppayhdistyksen talous

Jäsenmaksun suuruus kertomusvuonna oli yritysjäseniltä 180,- euroa ja henkilöjäseniltä 30,- euroa.
Tilikauden 2016 alijäämä -1.300,10 euroa esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille.

Hallintopalvelut

Yhdistyksen hallintopalvelut hoiti 1.1.-31.12.2016 Keskuskauppakamari.

Helsingissä, maaliskuussa 2017
Suomalais-Arabialainen kauppayhdistys SAKY ry
Hallitus