Vuosikertomus

VUOSIKERTOMUS 2018 – yhdistyksen 44. toimintavuosi

 

Kauppayhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen hallituksen vuonna 2018 muodostivat:

 

Puheenjohtaja

Tytti Sirola, Bluet Oy Ltd

Varapuheenjohtaja                   

Jonne Pöyhtäri, Export Maker Oy

Muut jäsenet

Teppo Itälä, Finntrepo Oy

Timo Karppinen, OP

Seppo Keränen, Business Finland Oy

Päivi Käri-Zein, henkilöjäsen

Markus Louhivuori, Patria Land Systems Oy

Tuomo Nuottimäki, Glaston Corporation

Tommi Rantanen, Halton Marine Oy

Juha Manninen, Temet Oy

Suvi Lehikoinen, Stora Enso

Markus Tuukkanen, Finnish Water Forum.

 

Yhdistyksen sihteerinä toimi Hanna-Leena Harma ja Anne Hatanpää, Keskuskauppakamari.

 

Kauppayhdistyksen jäsenistö

 

Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli noin 60, joista yritys- ja yhteisöjäseniä 42, henkilöjäseniä 15, ja kolme muuta kumppania.

 

Hallituksen kokoukset

 

Suomalais-Arabialaisen kauppayhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Kauppayhdistyksen toiminta 2018

 

Vuosikokous

Kauppayhdistyksen vuosikokous järjestettiin 30. toukokuuta WTC Helsingissä. Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen järjestetyn esitelmätilaisuuden puhujavieras oli Jaakko Jäntti, strategian pääopettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos. Jäntti puhui aiheenaan “Lähi-idän tilanteesta”.

 

Muut kauppayhdistyksen jäsentilaisuudet

 

  1. maaliskuuta kauppayhdistys yhteistyössä Haaga-Helian, ja Suomalais-Arabialainen Yhdistys SARABin kanssa järjesti ”Arabic Business Culture – focus on startups” -seminaarin. Tilaisuudessa puhuivat mm. kauppayhdistyksen hallituksen jäsenet Päivi Käri-Zein ja Tytti Sirola, Bluet Oy.
  1. kesäkuuta kauppayhdistys järjesti tilaisuuden aiheena Kuka pelkää kriisimarkkinoita? Case: Irakin jälleenrakennus. Tilaisuudessa puhui suurlähettiläs Päivi Laine.

Muu toiminta

Kauppayhdistyksen jäsenille välitettiin toimintavuoden aikana tietoa useista muiden toimijoiden (mm. Team Finland, Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Helsingin seudun kauppakamari, Haaga-Helia, SARAB) järjestämistä tilaisuuksista. Kauppayhdistyksen jäsenille lähetettiin toimintavuoden kuluessa Suomen ja Lähi-idän maiden väliseen kauppaan liittyvää materiaalia sähköpostilla.

 

Hallituksen jäsenet ovat tavanneet Suomen ja Arabimaiden suurlähettiläitä sekä Ulkoasiainministeriön edustajia tiiviisti edellisvuosien tapaan.

 

Suomalais-Arabialaisen kauppayhdistyksen www-sivut osoitteessa www.kauppayhdistys.fi toimivat yhtenä tukipilarina yhdistyksen tiedotuksessa.

 

Kauppayhdistyksen talous

 

Jäsenmaksun suuruus kertomusvuonna oli yritysjäseniltä 200,- euroa ja henkilöjäseniltä 50,- euroa.

Tilikauden 2018 ylijäämä 1 777,67 euroa esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille.

 

Hallintopalvelut

Yhdistyksen hallintopalvelut hoiti 1.1.-31.12.2018 Keskuskauppakamari.

 

Helsingissä, huhtikuussa 2019

Suomalais-Arabialainen kauppayhdistys SAKY ry

Hallitus