Finpro
Unkarissa käynnistynyt kaukolämpöjärjestelmän uudistus nostaa esiin maan uusiutuvien energialähteiden, kuten puun ja yhdyskuntajätteen, kasvavan merkityksen lämmöntuotannossa. Uudistus tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, joilla on osaamista kaukolämmön tuotannon ja uusiutuvan energian aloilla.
EU:n Unkarille asettamien “20-20-20” ilmasto ja energia -tavoitteiden mukaan maan RES-tavoite on 14,63 %, mutta vuonna 2014 toteutunut luku oli vasta 8 %. Energiasektorilla Unkarin nykyinen RES-suhde on noin 3,5 %. EU tulee rahoittamaan budjetistaan Unkarin kaukolämpöjärjestelmän modernisaatiota ja kehitystä.

Unkari sitoutuu uusiutuvaan energiaan ja kaukolämpöön
Unkarin uusiutuvan energian toimenpideohjelma hyödyntää maan biomassapotentiaalia ja kehittää sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Uuden jätelain tuoma kaatopaikkavero ohjaa kierrätettyä yhdyskuntajätettä energiantuotantoon (W2E). Kaatopaikkavero nousee asteittain joka vuosi. Vero oli EUR 20 (HUF 6 000) vuonna 2014 ja tulee olemaan EUR 40 (12 000 HUF) vuonna 2016.

Tänä vuonna perustettu First National Utilities Company (ENKSZ) on tärkeä uusi toimija Unkarin energiasektorilla. ENKSZ aloitti maakaasun jakelutoiminnan tänä keväänä. Myös sähkönjakelu ja kaukolämmön integroiminen käynnistyvät tänä vuonna. Unkarissa on tällä hetkellä 16 merkittävää kaukolämpöyritystä, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on 80 %. Yritykset tutkivat parhaillaan mahdollisuuksia päivittää omia lämmönlähteitään tai kehittää uusia uusiutuvan energian lähteitä vuodesta 2016 alkaen.

Suomella on vahva ja vihreä maine

Suomalaisella uusiutuvan energian osaamisella on hyvä maine Unkarissa ja Suomi nähdään kestävän ympäristöhallinnon edellä kävijänä. Suomi on Unkarin energiasektorin toimijoiden RES-teknologian vertailumaa. Suomalainen tarjooma on siten erittäin mielenkiintoinen mahdollisille unkarilaisille asiakkaille.
Suomi tunnetaan myös kaukolämmön tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä uusiutuvan energian käytöstä. Esimerkkinä kiinnostuksesta Unkarin kaukolämpöyhdistys tutustui vuonna 2012 kaukolämpöjärjestelmään sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan lämmöntuotantoon. Mukana oli 26 osallistujaa Unkarin suurimmista kaukolämpöyrityksistä.

Liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille seuraavilla alueilla:

  • Kaukolämpöjärjestelmään liittyvät teknologiat
  • Tekninen konsultointi ja suunnittelu
  • Biomassa ja W2E teknologiat ja ratkaisut
  • Investoinnit tuotantoon ja toimintaan

Tutustu tarkemmin tähän mahdollisuuteen! Finpron asiantuntijat auttavat – ota yhteyttä!

Helena Sarén
Senior Advisor
helena.saren(a)finpro.fi

+ 358 40 343 3324
Attila Debreczeni
Finpron edustaja Unkarissa
attila.debreczeni(a)finpro.fi

+36 20 219 4003
Lähde: Finpro