Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden kauppayhdistys – Finland-Central Eastern European Countries Business Association

Puheenjohtajan tervehdys

Hyvät  kauppayhdistyksen jäsenet ja kauppayhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet

Tervetuloa Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden kauppayhdistyksen sivustolle.

Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden kauppayhdistys (Suomi-KIE-kauppayhdistys) edistää Suomen ja Bulgarian, Kroatian, Slovakian, Tšekin tasavallan, Unkarin ja Puolan välisiä kaupallisia suhteita. Kauppayhdistyksen puitteissa voidaan järjestää toimintaa, joka koskee tätä laajempaa aluetta (Kaukaasia, Keski-Aasia, muu Eurooppa). Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä luonnollisia ja juridisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja mainittujen maiden välisestä kaupasta, sekä kannatusjäseniä.

Suomi-KIE- kauppayhdistys järjestää vuosittain kokouksia ja tilaisuuksia, joissa käsitellään Suomen ja Bulgarian, Kroatian, Slovakian, Tšekin tasavallan,  Unkarin ja Puolan välisiä kaupallisia suhteita, tutustutaan eri alueisiin ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin. Eriaiheiset esitelmät ja vierailut lisäävät yritysten markkinatietoa ja antavat yritysjohtajille ja muille jäsenille mahdolli­suuden esitellä toimintaansa ja verkottua. Lisäksi voidaan järjestää tilaisuuksia, jotka kattavat Kaukaasian, Keski-Aasian ja alueita muualta Euroopasta.

Suomi-KIE- maiden kauppayhdistyksen ja Keskuskauppakamarin välillä on sopimus sihteeri- ja hallintopalveluiden hoidosta. Keskuskauppakamari edistää omalta osaltaan yritysten kansainvälistymistä ja kauppayhdistysten välistä yhteistyötä.

Suomi-KIE- maiden kauppayhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2017 on yrityksiltä 150 euroa ja henkilöjäseniltä 25 euroa.

Tervetuloa verkottumaan!

Pasi Rosenqvist
Puheenjohtaja
Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden kauppayhdistys